Babezióza

Babezióza u psov je významné, kliešťom prenášané ochorenie domácich aj voľne žijúcich zvierat. Pôvodcom je prvok Babesia canis canis, ktorý napadá červené krvinky. V červených krvinkách sa masívne pomnožuje a následne dochádza k ich rozpadu. Prenášač a zároveň definitívny hostiteľ je kliešť pijak lužný Dermacentor reticulatus. Výskyt pijaka lužného sa v posledných rokoch rozšíril hlavne v Nemecku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku.

Situácia na Slovensku

V päťdesiatych rokoch minulého storočia bol tento druh kliešťa prvý krát objavený v listnatých lesoch pozdĺž riek Dunaja, Moravy a Latorice. Prvé klinické prípady psej babeziózy boli zaznamenané v Michalovciach a v Čiernej nad Tisou. Na juhozápadnom Slovensku sa prvé klinické prípady objavili v roku 2000. Najviac ochorení veterinári zaznamenali na južnom a východnom Slovensku. Výskyt babeziózy v Bratislave je dnes bežný a najbližšie k hraniciam s Českou republikou boli prípady potvrdené v okolí Malaciek.

Príznaky

Inkubačná doba babeziózy sa pohybuje v rozmedzí dvoch až štyroch týždňov. Medzi najčastejšie príznaky patrí apatia, nechutenstvo, horúčka, tmavý moč. V dôsledku rozpadu červených krviniek dochádza k anémii (bledé sliznice a spojivky) až ikterickému sfarbeniu (žlté sliznice a spojivky). Moč je sfarbený do hneda ako "Coca-Cola". Toto sfarbenie je spôsobené krvným farbivom hemoglobínom, ktoré sa z rozpadnutých krviniek uvoľňuje do moču. V neskorších štádiách dochádza k multiorgánovému zlyhaniu a smrti. Prognózu ochorenia môžeme stanoviť na základe výsledkov laboratórnych testov. Medzi parametre súvisiace s vysokou mortalitou patrí vysoký hematokrit, vysoká hladina močoviny, draslíku a pečeňového enzýmu ALT. U starších psov je vyššie riziko úmrtnosti na babeziózu, ako u psov mladších.

Diagnostika

Babeziózu diagnostikujeme dôkazom vývojových štádií parazita v ofarbenom krvnom nátere pod mikroskopom. 100% spoľahlivé sú však len molekulárno - biologické metódy a sérologia, pomocou ktorých zistíme, či sa skutočne jedná o babezie a akého sú konkrétneho typu. Vyšetrujú sa vzorky krvi a krvného séra špeciálnymi prístrojmi, ktorými veterinárne ambulancie nie sú štandardne vybavené. Vzorky sa musia odosielať na referenčné pracoviská.

Terapia

Imidocarb dipropionát v špecialite Imizol je najčastejšie používaným prípravkom na liečbu psej babeziózy. Podáva sa v injekčnej forme dvakrát v dvojtýždňovom intervale. Po úspešnej liečbe dôjde k vymiznutiu príznakov, no úplná eliminácia parazita v organizme nie je zaručená. Terapiu dopĺňame podávaním infúzií, protizápalových liečiv, prípadne transfúziou krvi. Bez včasnej liečby končí toto ochorenie úhynom zvieraťa.

Prevencia

Babezióza je vážne ochorenie, preto by sme nemali zanedbať prevenciu. Spočíva v zabránení napádania psov kliešťami. V dnešnej dobe je na trhu široký výber antiparazitárnych prípravkov, či už vo forme obojkov alebo pipiet, ktoré sa aplikujú priamo na kožu zvieraťa. Vakcíny proti B. c. canis sú komerčne dostupné v niektorých krajinách Európy. Na Slovensku zatiaľ nie je registrovaná žiadna.

Výsledky vzoriek krvi zbieraných v našej veterinárnej ambulancii v priebehu r. 2010 a 2011 Celkový počet vzoriek bol 100. Psi pochádzali z rôznych oblastí. Väčšina bola zo Stupavy a Bratislavy, ale našli sa aj pacienti z Lozorna, Zohora, Malaciek a Vysokej pri Morave.

Lokalita na západe SlovenskaPočet psov z danej lokality
Bratislava 22
Marianka 4
Stupava 64
Lozorno 2
Jablonové 2
Vysoká pri Morave 3
Malacky 3

Vzorky boli vyšetrované molekulárno - biologickými metódami na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne a serologické vyšetrenia sa robili na Štátnom veterinárnom ústave v Prahe. Žiadna z použitých metód nepreukázala pozitívne výsledky, to znamená, že ani u jedného pacienta nebol v krvi preukázaný patogén a ani protilátky v krvnom sére. To však neznamená, že by sme babezióze nemali venovať v tejto oblasti zvýšenú pozornosť. Je totiž pravdepodobné, že počet klinických prípadov bude v budúcnosti narastať.