O nás

Veterinárna ambulancia Stupava a Záhorská Bystrica je kolektív veterinárnych lekárov.

Venujeme sa výhradne spoločenským zvieratám - psy, mačky, plazy, hlodavce a ostatné drobné zvieratá chované v domácnosti.

Naším spoločným cieľom je neustále poskytovať najvyšší možný štandard v starostlivosti o všetkých našich klientov, rozvíjať kvality a odbornosť našich veterinárnych lekárov a zároveň nepretržite modernizovať vybavenie.

MVDr. Radoslav Rigler

Člen komory veterinárnych lekárov SR (KVLSR)
Člen Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)
Člen herpetologickej a teraristickej spoločnosti

 • Atestácia 1 stupňa
 • Interná medicína
 • USG (ultrasonografické) vyšetrenia
 • Dermatologické vyšetrenia
 • Urologický aparát - diagnostika, plastická a rekonštrukčná chirurgia
 • Chirurgické operácie spoločenských zvierat
 • Ošetrovanie a chirurgia plazov
 • Imobilizácia, anestézia a prevoz voľne žijúcich zvierat

MVDr. Tamara Jakábeková

Absolventka Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne (2006-2012)
Členka Komory veterinárnych lekárov SR (KVL SR)
Členka Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)

 • Počas štúdia prax vo Veterinárnej ambulancii v Stupave, na klinike Jaggy v Brne
 • Interná medicína
 • Chirurgia mäkkých tkanív

MVDr. Michal Brix

Absolvent Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne
Člen Komory veterinárnych lekárov SR (KVL SR)
Člen Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ)

 • RTG vyšetrenia, kontrastné štúdie
 • Zhotovenie snímok na posúdenie dedičných vývojových porúch (DBK, DLK)
 • Posudzovanie: Luxácie patelly, DLK, DBK
 • Ortopedické vyšetrenia
 • Chirurgia mäkkých tkanív
 • Interná medicína malých zvierat
 • Odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom
 • Imobilizácia zveri

MVDr. Ivana Fazekašová

Absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Členka Komory veterinárnych lekárov SR (KVL SR)
Počas štúdia absolvovala výmenný študijný pobyt na Faculdade De Medicina Veterinária Universedide de Lisboa

 • Interná medicína a kardiológia malých zvierat
 • Chirurgia mäkkých tkanív