Pri príchode

Bezpečnosť

V záujme bezpečnosti pacientov a sprevádzajúcich osôb prosíme vás o používanie ochranných košíkov, prepraviek, vodítok a klietok vhodných pre zvieratká.

Kým prídete na rad

Pacientov vybavuje službukonajúci lekár podľa poradia, s výnimkou neodkladných stavov, ako sú úrazy, kolapsy, alergické reakcie a podobne. Obvykle doba strávená v čakárni je niekoľko minút a nepresahuje 45 minút. V prípade, že Váš problém nie je možné vyriešiť okamžite a dôkladná diagnostika alebo liečba vyžaduje zvýšenú pozornosť, službukonajúci lekár s Vami dohodne konkrétny termín na ošetrenie.

Telefonické konzultácie

Telefonické konzultácie sme schopní z časových dôvodov a nemožnosti vyšetrenia pacienta poskytovať len v značne obmedzenej miere.

Hygiena

Všetky priestory sú pravidelne čistené a dezinfikované. V prípade, že si všimnete kdekoľvek v čakárni, alebo areáli znečistenie močom, výkalmi, krvou, oznámte to, prosíme, komukoľvek z personálu. Nečistotu okamžite odstránime a priestor vydezinfikujeme.

Ďakujeme

Krmivá

a chovateľské potreby