Hospitalizácia

Na našom pracovisku máme vybavenú kompletnú hospitalizáciu. Nová nerezovo – plastová hospitalizácia spĺňa všetky hygienické parametre pre dočasné umiestnenie pacienta.

Využívame ju hlavne po operačných zákrokoch na bezpečné a pokojné prebratie zvieraťa.

V prípade potreby je pod pacientom vyhrievaná infra podložka pre zabezpečenie potrebnej telesnej teploty. Pod každého pacienta je podkladaná jednorázová savá podložka pre ďalšie zvýšenie hygienického štandardu.

Ako denná hospitalizácia slúži pre kritických pacientov na infúznu terapiu, ktorú zabezpečuje špeciálny infúzny dávkovač liekov. Riadime sa krédom : vy cez deň pracujete a my sa 100% postaráme o vášho chorého miláčika, ak je to potrebné.

Samozrejme každý veterinárny lekár najradšej vidí zdravé zvieratko na preventívnej vakcinácii v prítomnosti majiteľa, ako v kritickom stave v hospitalizácii. Preto je naším cieľom, aby pobyt pacienta v hospitalizácii bol len na čas potrebný na terapiu.

Zároveň hospitalizácia slúži pre pacientov, ktorí prichádzajú na zdĺhavé komplikované vyšetrenia. Ráno zvieratko preberieme do hospitalizácie a poobede alebo večer po práci si ho vyzdvihnete aj s hotovými výsledkami vyšetrení.

Ďalšie využitie je v dočasnom umiestnení zatúlaného zvieraťa. Často sa stáva , že nám prinesú ľudia zvieratko, ktoré našli na ulici. V týchto prípadoch sa ukazuje výhoda čipovania, kedy hneď zistíme majiteľa a môžeme sprostredkovať návrat tuláčika domov.