Laboratórium

Laboratórna diagnostika

Vyšetrenie krvi

V roku 2012, ako tretie pracovisko na Slovensku, sme zakúpili moderné analyzátory poslednej generácie americkej firmy IDEXX, konkrétne biochemický analyzátor Catalyst Dx ® a hematologický analyzátor LaserCyte ®.

IDEXX Catalyst Dx® je biochemický analyzátor, ktorý pracuje na princípe spektrofotometrie. Je vyvinutý špeciálne pre veterinárnu prax a obsahuje rozmedzie pre 39 druhov zvierat vrátane ich vekových kategórií. Pracuje s plnou krvou, plazmou alebo sérom. Ponúka vyšetrenie až 25 parametrov súčasne z jednej vzorky. Celá analýza trvá 8 minút. Analyzátor je schopný vyšetriť viac vzoriek súčasne. Ako jediný ambulantný biochemický prístroj dokáže stanoviť terapeutickú hladiny fenobarbitalu v krvi. Je to významné u pacientov trpiacich idiopatickou epilepsiou, ktorá sa lieči práve barbiturátmi. Reakcia pacientov na terapiu je individuálna, tak ako aj potrebná dávka liečiva. Je nutné sledovať hladinu týchto liekov v krvi pacienta. Vyšetrenie trvá cca 15 minút.

IDEXX LaserCyte® je hematologický analyzátor, využívajúci laserovú prietokovú cytometriu. Poskytne nám 25 hematologických parametrov za 10 minút. Vďaka nemu zistíme okamžitý obraz zdravotného stavu Vášho miláčika. Bezodkladne analyzujeme čerstvú krv a vyhneme sa zmenám bunkových komponentov počas prepravy alebo skladovania.

Ovládanie cez dotykovú obrazovku Vet Lab Station uľahčuje prácu s výsledkami a neobmedzenú archiváciu výsledkov každého pacienta spolu s okamžitým prístupom k informáciám. Prístroje sú spojené so zdravotnou kartou Vášho miláčika v našom systéme a sme schopní porovnať výsledky z viacerých vyšetrení od konkrétneho pacienta. Každý majiteľ dostane do rúk vytlačené výsledky, ktoré s ním veterinár prekonzultuje. Oba prístroje sú kontrolované a upgradované cez internetovú sieť priamo z USA.

Vyšetrenie moču

Ďalším dôležitým vyšetrením je vyšetrenie moču.

Pomocou testovacích prúžkov stanovujeme pH moču, leukocyty, bielkoviny, stopy krvi alebo hemoglobínu (pre diagnostiku zápalových procesov v močových cestách), prítomnosť glukózy či ketolátok (dôležité pri diabetikoch), prítomnosť bilirubínu (pri poruchách pečene).

Vyšetrujeme špecifickú hmotnosť moču (pri diferenciálnej diagnostike porúch obličiek)

Mikroskopickým vyšetrením močového sedimentu dokážeme zistiť prítomnosť zápalových procesov, kryštálov (pri močových kameňoch), prípadne prítomnosť parazitov močových ciest (Capillaria plica)

Zoznam možných vyšetrení krvi priamo na našej ambulancii

Hematologické vyšetrenie:

RBC, HCT, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW, RETIC, WBC, NEU, LYM, MONO, EOZ, BAZO, PLT

Biochemické vyšetrenie:

AST, ALB, ALKP, ALT, BUN, BUN/CREA, CREA, SDMA, GLOB, Gluk, TP, Na, K, Cl, Na/K, Ca, PHOS, URIC, PHENOBARBITAL TEST

Progesteron test - stanovenie optimálneho času párenie u súk

Stanovenie hladiny fenobarbitalu- pre optimálne dávkovanie a monitoring pacientov liečených fenobarbitalom

Cez zmluvné laboratória zabezpečujeme kompletný sortiment vyšetrení dedičných ochorení psov a mačiek.

Stanovenie hladiny hormónov štítnej žľazy

Koprologické vyšetrenia trusu - parazitologické nálezy

Odbery z rán a nehojacich sa ložísk, stanovovanie citlivosti na antibiotiká.

a iné.