Pet pasy EÚ pre zvieratá

Pokiaľ sa chystáte s Vašim miláčikom cestovať na dovolenku, prípadne na výstavu mimo územia Slovenskej republiky, je potrebné, aby Vaše zvieratko bolo okrem identifikácie vybavené aj pasom spoločenského zvieraťa.

Čipovanie a vystavenie pasu vykonávame na počkanie.

  • Pas spoločenského zvieraťa je úradný doklad, ktorým majiteľ preukazuje identitu zvieraťa a okrem údajov o zvierati a majiteľovi, obsahuje aj údaje o vakcináciách, aplikovaných prípravkoch proti kliešťom, proti endoparazitom, údaje o titre protilátok v prípade odberov krvi potrebných pri vycestovaní do niektorých štátov a pod.
  • Pas vydáva veterinárny lekár, ktorý má na to poverenie a je zapísaný do Zoznamu poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat.
  • Pre vydanie pasu je potrebné aby bolo spoločenské zviera identifikované. (nezameniteľné označenie mikročipom alebo zreteľne čitateľným tetovaním, ktoré bolo vykonané pred 3.7.2011).
  • Mikročip musí spĺňať jednotnú európsku technickú normu ISO 11 784 (15 miestny číselný kód). V prípade, že je zviera označené iným druhom mikročipu, je vlastník pri kontrole povinný predložiť čítacie zariadenie umožňujúce odčítanie dát z aplikovaného mikročipu.
  • Pre účely kontroly eviduje poverený veterinárny lekár vydanie pasu zvieraťu do Centrálneho registra spoločenských zvierat, ktorý je zriadený podľa zákona o veterinárnej starostlivosti Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a prevádzkovaný Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.