Stanovenie optimálneho času pre párenie sučiek

Stanovenie vhodného termínu krytia – stanovenie hladiny progesterónu

Progesterónový test je najpresnejšou metódou stanovenia optimálneho času na krytie.

Ideálny čas na krytie je medzi 10-15 dňom hárania. Pri nevýrazných príznakoch u starších alebo veľmi mladých súk, prípadne keď je potrebné za samcom vycestovať je vhodné stanoviť optimálnu dobu.

V prípade nízkych hladín progesterónu je doporučné opakované vyšetrenie v priebehu 2-3 dní.

Na odber krvi je potrebné prísť vždy nalačno, ideálne v dopoľudňajších hodinách, aby v prípade optimálnej doby mohla suka vycestovať za samcom.

ng/mlfáza cyklunmol/ldoporučenie
pod 2proestruspod 6,36opakované vyšetrenie za 3-5dní
2,0-3,0LH peak6,36-9,54opakovné vyšetrenie alebo
krytie za 3-4dni
3,1-4,5obdobie LH peaku9,6-14,31krytie za 2-3dni
4,6-8,0po ovulácii14,4-25,44krytie za 1-2dni
8,1 -25,0koniec fertilného obdobia25,5-79,5krytie ihneď