Kotercový kašeľ

Kotercový kašeľ (infekčná laryngotracheitída) je akútne infekčné ochorenie psov, ktoré postihuje horné dýchacie cesty (hrtan, priedušnicu a priedušky). Typickým príznakom ochorenia je záchvatovitý kašeľ.

Pôvod

Pôvodcom tejto nákazy je vírus parainfluenzy, psí adenovírus a najčastejším bakteriálnym izolátom je baktéria Bordetella bronchiseptica. Na ochorení sa môžu podieľať aj iné baktérie: pasteurely, streptokoky, mykoplazmy a pod. Ochorenie sa šíri kvapôčkovou cestou. Vyskytuje sa hlavne v chladnejších obdobiach roku.

Predispozičnými faktormi sú stres, nedostatočná výživa, oslabený imunitný systém, vysoká koncentrácia zvierat – útulky, cvičiská, výstavy, hotely a pod.

Inkubácia choroby

Doba od nakazenia po výskyt klinických príznakov je cca 10 dní. Klinické príznaky závisia od zastúpenia jednotlivých etiologických agens, veku, kondície a imunitného stavu.

Príznaky

Hlavným príznakom je suchý, dráždivý, záchvatovitý kašeľ rôznej intenzity a frekvencie. Ten je prejavom laryngitídy (zápalu hrtana). Niekedy si majiteľ myslí, že jeho pes má niečo zapichnuté v krku a že ho napína na zvracanie. Pes však v skutočnosti kašle a snaží sa vykašľať hlien, ktorý je produkovaný. Ľahko sa dá kašeľ vyvolať stlačením priedušnice. K týmto problémom sa môže pridružiť aj rhinitída (zápal sliznice nosa), ktorá je sprevádzaná výtokom z nosa a očí. Choré psy väčšinou normálne prijímajú krmivo, nebývajú apatické, občas sa môže vyskytnúť zvýšená teplota.

V komplikovaných a neliečených prípadoch dochádza k horúčke, apatii a postihnutiu dolných dýchacích ciest (pľúc).

Liečba

Dôležitou súčasťou liečby je zabezpečiť kľudový režim, izolovať psíka od ostatných psov, eliminovať rušivé vplyvy, zvlhčovať vzduch, zabezpečiť dostatočný prísun tekutín (vlažných), nosenie postroja, podávanie liekov podporujúcich vykašliavanie (keďže kašeľ plní obrannú funkciu a odstraňujú sa ním z dýchacích ciest škodliviny) a protizápalových liekov. Podávanie antibiotík sa vyžaduje v prípadoch, kde predpokladáme bakteriálnu infekciu a kde nezaberá prvotná liečba.

Prevencia

V rámci prevencie odporúčame obmedzenie kontaktu s ostatnými zvieratami, obmedzenie návštev miest, kde je vysoká koncentrácia zvierat, ale najúčinnejšou prevenciou je vakcinácia. Vakcínu aplikujeme podkožne alebo intranasálne (aplikácia priamo do nosových dutín). Po počiatočnom očkovaní je nutné každoročne psíka znova preočkovať.