Cestovanie so zvieraťom

V tomto článku nájdete:

Cestovanie do členských štátov Európskej únie a späť

Pre cestovanie v rámci Európskej únie je potrebné, aby bolo zviera:

Uvedené je potrebné splniť aj v prípade, že členský štát EÚ je iba tranzitnou krajinou, cez ktorú sa cestuje alebo z ktorej sa odlieta. Niektoré letecké a iné dopravné spoločnosti vyžadujú aj potvrdenie veterinárneho lekára a dobrej zdravotnej spôsobilosti zvieraťa na cestovanie a prepravu.

Niektoré členské štáty EÚ umožňujú aj vstup so psom, mačkou alebo fretkou, ktoré sú mladšie ako tri mesiace a nevakcinované proti besnote, ak sú sprevádzané pasom a žili na mieste, kde sa narodili, od svojho narodenia bez toho, aby prišli do kontaktu s divými zvieratami, ktoré mohli byť vystavené infekcii alebo sú sprevádzané svojimi matkami, na ktorých sú ešte závislé.

Tieto pravidlá platia iba pre neobchodný styk, t.j. pre cestovanie s vlastným alebo zvereným zvieraťom, ktoré nie je určené na predaj a ktoré nebude v zahraničí meniť majiteľa.

Pri cestovaní s viac ako 5 zvieratami potrebujete okrem všetkého vyššie uvedeného aj zdravotný certifikát vydávaný miestne príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (TRACES), ktorý musí byť vydaný najviac 10 dní pred cestou.

Vstup viac ako 5 psov, mačiek alebo fretiek na územie Slovenskej republiky je možný iba cez Hraničnú inšpekčnú stanicu Bratislava – letisko.

Cestovanie do Veľkej Británie, Írska, Malty alebo Fínska

Pre cestovanie do Veľkej Británie a Írska je potrebné, aby bolo zviera:

Pri vstupe na Maltu sa platí poplatok 50 € za kontrolu sprievodných dokladov zvieraťa a vydanie vstupného povolenie pre zviera.

Viac informácií nájdete na nasledovných odkazoch:

Veľká Británia https://www.gov.uk/take-pet-abroad/overview
Írsko http://www.citizensinformation.ie/en/ moving_country/moving_to_ireland/ coming_to_live_in_ireland/bringing_pets_to_ireland.html
Malta http://vafd.gov.mt/pet-travel-scheme?l=1
Fínsko http://www.evira.fi/portal/en/animals/import_and_export/

Cestovanie do nečlenských štátov EÚ, ktoré sú na zozname a späť

Zoznam nečlenských štátov:

Andorra, Antigua & Barbuda, Argentina, Aruba, Ascension Island, Australia, Bahrain, Barbados, Belarus, Bermuda, BES Islands (Bonair, Saint Eustatius and Saba), Bosnia-Herzegovina, British Virgin Islands, Canada, Cayman Islands, Croatia, Curacao, Falkland Islands, Fiji, French Polynesia, Guam, Hawaii, Hong Kong, Chile, Iceland, Jamaica, Japan, Liechtenstein, Malaysia, Mauritius, Mayotte, Mexico, Monaco, Montserrat, New Caledonia, New Zealand, Norway, Russian Federation, Saint Maarten, San Marino, Singapore, St Helena, St Kitts & Nevis, St Lucia,St Pierre & Miquelon, St Vincent & The Grenadines, Switzerland, Taiwan, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, USA, Vanuatu, Vatican, Wallis & Futuna.

pokračovanie v druhom stĺpci →

Pre cestovanie do nečlenského štáut EÚ, ktoré je na zozname je potrebné, aby bolo zviera:

Pre návrat do Európskej únie z nečlenského štátu EÚ, ktorý je na zozname je potrebné, aby bolo zviera:

Pre vstup do Európskej únie z nečlenského štátu, ktorý je na zozname, je potrebné, aby bolo zviera:

Veterinárny certifikát pre psy, mačky a fretky vstupujúce do Európskej únie na neobchodné účely musí byť vydaný najviac 10 dní pred vstupom do štátu Európskej únie a jeho platnosť pre pohyb so zvieraťom v rámci Európskej únie je 4 mesiace.

Cestovanie do nečlenských štátov EÚ, ktoré nie sú na zozname a späť

Pre cestovanie do nečlenského štátu EÚ, ktorý nie je na zozname, je potrebné, aby bolo zviera:

Pre návrat do Európskej únie z nečlenského štátu EÚ, ktorý nie je na zozname je potrebné, aby bolo zviera:

Pre vstup do Európskej únie z nečlenského štátu, ktorý nie je na zozname, je potrebné, aby bolo zviera:

  • označené mikročipom
  • platne vakcinované proti besnote
  • odčervené (podľa požiadaviek členského štátu vstupu do EU)
  • sérologicky vyšetrené na stanovenie titra neutralizačných protilátok proti besnote
  • sprevádzané veterinárnym certifikátom pre psy, mačky a fretky vstupujúce do Európskej únie na neobchodné účely

Od dátumu odberu vzorky krvi na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie EU musia uplynúť najmenej 3 kalendárne mesiace.

Vstup nevakcinovaných spoločenských zvierat mladších ako tri mesiace z krajín, ktoré nie sú na zozname nie je možný.

Veterinárny certifikát pre psy, mačky a fretky vstupujúce do Európskej únie na neobchodné účely musí byť vydaný najviac 10 dní pred vstupom do štátu Európskej únie a jeho platnosť pre pohyb so zvieraťom v rámci Európskej únie je 4 mesiace.

Zoznam vstupných miest pre spoločenské zvieratá v rámci neobchodného styku pri vstupe z nečlenských štátov EÚ:

  • na hranici s Ukrajinou cestné hraničné priechody Vyšné Nemecké, Ubľa, Veľké Slemence
  • na hranici s Ukrajinou železničný hraničný priechod Čierna nad Tisou
  • letiská Bratislava, Košice, Poprad, Žilina, Piešťany, Sliač